เงื่อนไขจองทัวร์ดูบอล

เงื่อนไขการจองทริปไปดูบอล

เงื่อนไขการจองทริปไปดูบอล เนื่องจากทริปไปดูบอลจะแตกต่างกับ การจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป ทำให้มีส่วนสำคัญที่ลูกค้าจำเป็นต้องทราบ ดังนี้ 1 . การจองทริป จะมีค่าใช้จ่าย 3 งวด คือ 1 . 1 การมัดจำ งวดที่ 1 ส่วนนี้ทางเพจ จะทำการจองเรื่องตั๋วฟุตบอลก่อนเต็มจำนวน (ซึ่งบางครั้งในบางแมทใหญ่ๆ จะยังไม่ Cover ค่าตั๋วทั้งหมด ซึ่งทีมงานจะเป็นคน Advance เงินจ่ายเพื่อล๊อคตั๋วไว้ให้ก่อนทั้งหมด) ซึ่งเงินในส่วนมัดจำงวดนี้ จะไม่สามารถคืนเงินใดๆได้ทั้งสิ้น หากลูกค้ามีการยกเลิกเองเนื่องจากสาเหตุใดๆ เพราะตั๋วเค้าจำหน่ายออกมาให้เราแล้ว 1 . 2 การมัดจำ งวดที่ 2 คือ ชำระก่อนวันไปยื่นวีซ่า ซึ่งในส่วนนี้ทางเพจ จะทำการชำระเพื่อทำการจอง ทั้งโรงแรมและสายการบิน (การยื่นวีซ่าต้องแนบตั๋วเครื่องบิน ที่พัก หลักฐานวันไปกลับให้เรียบร้อย) 1 . 3 การมัดจำ งวดที่ 3 ชำระหลังจากที่วีซ่าผ่านเรียบร้อย ซึ่งในส่วนนี้ทางเพจ จะทำการชำระในส่วนที่เหลือต่างๆ เช่น […]

เงื่อนไขการจองทริปไปดูบอล Read More »